ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A FÉNYKIADÓ Oktatási és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság által az általa értékesített termékek, nyújtott oktatási és egyéb szolgáltatások során a vevőre, továbbértékesítőre, illetőleg a szolgáltatást igénybe vevőre nézve az alábbi kötelező érvényű szerződési kikötéseket írja elő:

A FÉNYKIADÓ Kft. pontos, cégbíróságon nyilvántartott adatai a következőek:

A társaság cégneve: FÉNYKIADÓ Oktatási és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve. FÉNYKIADÓ Kft.

A cég székhelye: 2022, Tahitótfalu Csipke u. 9.

Cégjegyzékszám: 04-09-002610

Adószám: 11047753-2-13

 

A társaság által érvényesített árak:

A FÉNYKIADÓ Kft. által közzétett (feltüntetett) új árlista közzétételével, illetve feltüntetésével megszűnik minden korábbi árlista érvényessége.

Az árlistában feltüntetett árak postai utánvételre és készpénzfizetésre vonatkoznak. Minden egyes esetben a szállítási nap érvényes árai kerülnek felszámításra. A közölt árak bruttó árak, amelyek a törvényes mértékű Áfát is tartalmazzák.

Amennyiben törvényi szabályozás folytán az Általános Forgalmi Adó mértéke változik, ez automatikusan kihat az árlistában közölt ár változására is.

 

Szállítási költség:

A szállítási költség felszámítása a Magyar Posta által érvényesített díjtételek és felelősségvállalása mellett történik.

 

Árucsere:

A tévesen postázott árut a felmerült költségek átvállalása mellett, az értetéstől számított 14 napon belül visszacseréli a társaság.

 

Szavatosság és garancia:

A szavatosságra és a garanciára a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak, úgy a szavatossági jogok, mint az igényérvényesítés határideje tekintetében.

A társaság garanciaigényt csakis a saját gyártású termékek vonatkozásában vállal.

 

Külföldi szállítás:

Az Európai Uniós tagállamokba a társaság a szállítást az előre küldött számla kiegyenlítése után 3 nappal eszközli.

 

Adatvédelem:

A társaság a szerződések kapcsán birtokába került, vele szerződő felek adatait üzleti titokként kezeli, betartva az adatvédelmi előírásokat.

 

Tanfolyamok külön szabályozása:

A táraság által szervezett tanfolyamokra levélben, faxon és e-mailban fogadunk el jelentkezéseket. A jelentkezés az általunk küldött visszaigazolástól számítva érvényes.

A tanfolyami díjak - ha másképp nincs jelezve - nem tartalmazzák a szállás és az étkezés költségeit.

A tanfolyami díj számla ellenében, egy összegben teljesítendő. Részletfizetésre irányuló kérelem rendkívüli esetben, írásba terjeszthető elő, melyről a társaság a beérkezéstől számított 8 napon belül írásban dönt.

 

Elállás a tanfolyamra történő jelentkezéstől:

A tanfolyamon történő részvételtől a tanfolyami képzés megkezdése előtt 14 nappal, írásban, ajánlott postai küldeménnyel lehet elállni. Az elállást indokolni nem kell.

Az úgynevezett Esszénus képzésnél az elállási idő a képzés megkezdését megelőző 30 nap.

A FÉNYKIADÓ Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és minden indokolási kötelezettség nélkül kizárja a jelentkezőket a tanfolyamról. Ekkor a befizetett tanfolyami díj visszafizetése nyomban esedékessé válik.

Abban az esetben ha valaki jelentkezett tanfolyami képzésre, és ezt a társaság visszaigazolta, de a jelentkező külön elállási nyilatkozat nélkül nem jelenik meg a képzésben, úgy a tandíj 40 %-a minden további nélkül megilleti a Kft-t. (Esszénus tanfolyam esetén ez az összeg a tanfolyami díj 40 %-a, plusz az étkezés és szállásdíj)

 

Írásbeli kötelezettségvállalás:

A tanfolyami képzés esetén a tanfolyamban résztvevő köteles nyilatkozni az alábbiak szerint: "A tanfolyami résztvevő elismeri, hogy a tananyag az előadó tulajdona. Kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a tananyagot csak és kizárólag személyes használatára, illetve más kezelésére alkalmazza. Abban az esetben, ha a tananyag kereskedelmi célú felhasználása történik meg a részéről, mint pl. tanfolyam tartása, nyilvános fellépés, stb., úgy ezért esetenként 10.000 Euró megfizetésére vállal kötelezettséget". (Nyilvánvaló kivételt jelent ez alól amennyiben a felhasználás a jogtulajdonos engedélyén, illetve a felhasználó és a jogtulajdonos licencia szerződésén alapul.)

 

Kelt.: 2005.12.07.

 

ADATVÉDELEM

A Fénykiadó Kft. kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.