MAKAKEH ALAPÍTVÁNY

 

Több éve merült fel az igény Magyarországon egy olyan nemzetközi alapítvány létrehozására, mely tevékenységi körét és célkitűzéseit tekintve a maga nemében egyedülálló, munkája és szakembergárdája is eltér a megszokottól. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a R.A.I. Magyarország a Makakeh Alapítvány felállításával, mely fő céljaként elsősorban a korunkban egyre nagyobb teret nyerő humanista és spirituális törekvések előmozdítását határozta meg.

 

Az Alapítvány feladatának tekinti az úgynevezett komplementer medicinák (kiegészítő gyógymódok) és a hagyományos, ortodox gyógyeljárás közti szorosabb együttműködés elősegítését hazánkban, mint ahogy az Európai Unió számos tagországában ez már létrejött. Több, hagyományos orvosi rendszerű közgyógyellátási intézmény működik együtt a természetgyógyászat több ágával, és mivel ebből a szoros kapcsolatból kimagasló eredmények születtek, ez az új elgondolás rohamosan terjed más országokban is. Magyarországon ennek az együttműködésnek nincs bevett gyakorlata, így az Alapítvány úttörő szerepet kíván vállalni megvalósításában.

A Makakeh Alapítvány jól képzett természetgyógyász-szakemberek bevonásával, étrendi kiegészítő készítmények, kiegészítő gyógymódok ismertetésével és népszerűsítésével, és más elgondolások realizálásával igyekszik elősegíteni ezt a folyamatot, megteremtve ehhez a munkához a megfelelő feltételeket és anyagi forrásokat.

Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre több ember fordul érdeklődéssel a kiegészítő gyógymódok és a népgyógyászat felé, ám megfelelő fórumok, tájékoztatás és elismertség híján gyakran elvárásaiknak nem megfelelő oktatásban vagy kezelésben részesülnek. Több száz szakember, egyesület és szervezet foglalkozik természetgyógyászattal, illetőleg oktatja azt, ám ezt néha megfelelő háttér illetve ellenőrzöttség nélkül teszi. A Makakeh Alapítvány céljai közt szerepel egy olyan klinika létrehozása Magyarországon, melyben a páciensek a hagyományos orvosi ellátás mellett természetgyógyászati kezelést is kapnak, így biztosak lehetnek a kezelés hatékonyságában és szakszerűségében.

Ennek megvalósításához a megfelelő tájékoztatás és anyagi forrás elengedhetetlen fontosságú, ezért az Alapítvány szándékai közt szerepel egy folyóirat indítása is, melynek segítségével bárki tájékozódhat a lehetőségekről, és nyomon követheti a Makakeh Alapítvány munkáját.

A gyakorlati elgondolások természetesen nem korlátozódnak a gyógyítás területére, az Alapítvány tervei közt sok más humanista elgondolás is szerepel. Mint a világ bármely részén, úgy hazánkban sem fordítanak kellő figyelmet azokra az állatokra, akik bármilyen okból is az utcára kerültek, ezért kiemelkedő fontosságú, hogy ezek az állatok megfelelő körülmények között élhessenek. Az Alapítvány egy állatmenhely felállítását tervezi, melyben ezeket az állatokat befogadják és lehetőség szerint gondjukat viselik.

Ezen célkitűzések mellett a Makakeh Alapítvány nyitott minden olyan elgondolás felé, ami az emberi lét jobbítását célozza, a békés egymás mellett élés és kölcsönös segítségadás elveit szem előtt tartva, valamint a gyógyítás és spiritualitás eszméi szerint a harmonikus emberi társadalom megvalósítására törekszik.

Kérjük, lehetőségéhez mérten támogassa az Alapítvány munkáját, lehetővé téve ezzel a céljainak megvalósítását.

Az alapítvány adószáma: 18384954-1-13

 

Az alapítvány bankszámlaszáma

10300002-46200408-00003285

melyre befizetett adományát köszönjük!