!
!
ESSZÉNUS MESTERKÉPZÉS

 

AZ ESSZÉNUS MESTERKÉPZÉS

Az esszénus mesterképzés nem egyszerűen egy tanfolyamsorozat, hanem egy egész életre szóló spirituális szemléletmódot és életformát ad. Az esszénus mesterek képzése a világ országaiban már több, mint 25 éve folyamatosan zajlik. Az évek során több ezren döntöttek már úgy, hogy ezt az utat szeretnék járni, ezáltal egy világméretű, nemzetközi közösséget alakult ki.

Az esszénusok alapelve: „segíteni, tanítani, gyógyítani”, a céljuk ezt megvalósítani a hétköznapi életben. A képzés során ehhez sokféle spirituális technikát sajátítanak el, melyek az élet különböző területeihez kapcsolódnak. Megtanulnak a dolgok mögé nézni, felismerik saját erősebb és gyengébb oldalukat, így erősségeikkel kompenzálni tudják gyengeségeiket, fejleszthetik saját személyiségüket. Megtanulják, hogyan kell csoportban "egyként" dolgozni, és a csoportmunkát irányítani.

Az őskeresztény esszénus közösség példáját követik, akik 300 évvel Krisztus előtt alakultak. Fontosak számukra az angyalok, a velük való kommunikáció egy alapvető pontja esszénus mesteri életmódnak.

Az esszénus mesterképzés célja, hogy közelebb vigyen minket önmagunkhoz, az eredetünkhöz, Istenhez. Felismerjük, hogy minden és mindenki egy, és ezt éljük is a mindennapokban.

 

További információkért tekintse meg szórólapunkat:  

 ESSZÉNUS MESTERKÉPZÉS

 

 

AZ ESSZÉNUS MESTER CÉLJA

Az esszénus mester mindig az Atya szeretetével átitatva szemléli a világot.

Elfogadja és teljes odaadással éli földi feladatát. Nem a világtól félrevonulva él, hanem mindkét lábával szilárdan áll a földön. Tudja, mi lényeges és mi nem az, mert ismeri önmagát, tisztában van saját lényével. Nem áll a mindennapi élet dolgai felett, hanem azok közepében nyugszik, így képes felismerni és megtapasztalni az események belső összefüggéseit. Ismeri a teremtés mindhárom művét, gondolatainkon, szavainkon és tetteinken keresztül.

Tudatában van a jó és a rossz közti különbségnek és annak, hogy a jó és a rossz csak a mi értékrendszerünkben létezik. Tudja, hogy a legfontosabb a harmónia, a jó és a rossz egyensúlya a világegyetemben. Felismeri, hogy a fény árnyék nélkül nem létezik, és hogy mindennek van polaritása, amire szükség van.

Egységben él minden élő struktúrával és létezővel. Az emberekben és az állatokban égő isteni tűz iránti alázat kizárja, hogy védtelen teremtményeknek szükségtelenül fájdalmat vagy kárt okozzon. Csak szükség esetén, életmentés és az élet fenntartása céljából pusztít el más életet. A Mennyei Atya templomaként tisztel mindenfajta életet.

A Föld és a természet az élő anyja, segítője és gyógyítója testének, szellemének és lelkének.

Életét tudatosan éli, annak ismeretében, hogy miért és hova érkezett a Földre. Felismeri a tanítások alapelveit és azt, hogy minden élőlényt a kiegyenlítődés törvénye irányít. Tisztában van azzal, hogy a diszharmóniából ered minden negativitás és betegség.

Megtanulja felismerni az anyag különböző rezgéseit, és ezeket összhangzattá alakítani.

Gondolkodása nem csak a jelenlegi életre korlátozódik. Az időben állandó jelenként tekint a világ folyására. A jövő, a múlt és a jelen eggyé válik az isteni harmóniában. Összeköttetésben áll mindennel, így a magány és az egyedüllét nem létezik számára. Meg tudja különböztetni az örökkévalót a múlandótól.

Lecsendesült lelke az Atya ölében nyugszik és tudja, hogy az Atya angyalai vezetik őt. Számára a halál az Atyához való visszatérés kezdete, egy születés, ami visszavezet az őseredeti léthez.

Egész lényéből az Atya szeretet sugárzik, mely állandóan benne lakozik, összekötve a türelemmel, a megértéssel és a tudás békéjének jóságával.