!
!
Kazetták

Kazetták

Megrendelés esetén a terméke(ke)t a Magyar Posta Zrt.-vel küldjük. A szállítás költsége függ az aktuális kézbesítési díjtól, a csomag értékétől, valamint súlyától.

!

Lelkemnek Add A Szárnyaid

A mai, személytelenné vált világban nem divat imádkozni. Sokan úgy vélik, hogy az elért pozíció, a szépség, a gazdagság elegendő a boldogsághoz, a boldoguláshoz.

Sok ember csak akkor döbben rá, hogy mennyire fontos a hit, az imádkozás, mikor már nagy bajban van.

Életünk, őrangyalunk jótéteményeinek végtelen láncolata, melyet csak kétkedésünk, hitetlenségünk és elutasításunk hiányfoltjai szakítanak meg.

Ezért megilleti az angyalokat, hogy figyelmünkkel és tiszteletünkkel feléjük forduljunk.

Tiszteletük egyúttal Isten magasztalása az ő műveiben, fohász az ő csodálatos könyörületéért.

A zenét Breuer Péter szerezte.

Beavatás Atlantiszon

A kazettán hallható meditáció Atlantisz főtemplomába viszi vissza a hallgatót, ahol az AROLO TIFAR-ok, az atlantiszi gyógyító mesterek beavatása történt. Az AROLO szemlélete a Mindent átfogó Egységen alapszik. A meditáció ennek az egységélménynek az átélését teszi lehetővé. Természetesen a kazetta meghallgatása nem helyettesítheti az AROLO beavatást, de segítséget nyújt a tanulónak a felkészülésben, a beavatottakban pedig feleleveníti az atlantiszi beavatás élményét. F.E. Eckard Strohm meditációjához S. Jancsó Miklós komponált zenét.

A Piramis

A piramis az emberiség tudatában ősidők óta a titkos tudás, a magasabb dimenziókkal való kapcsolat szimbóluma. A kazetta a bennünk rejlő, önmagunkkal kapcsolatos tudás felszínre hozatalával segít abban, hogy életünket tudatosabban, kívánságainknak megfelelően alakíthassuk. Fuferenda Pál és Nagy Lajos meditációjához S. Jancsó Miklós komponált zenét.